Heydiz & Zevs, Bravetone , Gigo ‘n’ Migo – Dark Side